Qui som?

Visió i missió

La Xarxa pel Dret a Cura és una organització ciutadana que lluita per aconseguir la transformació social i política necessàries per al reconeixement del Dret a la Cura i la creació d’un Sistema Nacional de Cura.

Des de la Xarxa entenem que amb l’assoliment del Dret a la Cura es garantirà que totes les persones puguem rebre i tenir cura dignament, des que naixem fins que morim.

I promovem la participació ciutadana, l’enxarxament territorial i comunitari, i la cogovernança per tal que totes les persones hi estiguin i se sentin representades.

Els objectius principals de la xarxa són:

  • Incidir políticament i mobilitzar socialment per influenciar la presa de
   decisions i l’impuls de noves polítiques públiques en l’àmbit de la cura.
  • Conscienciar per crear una opinió pública favorable i sensible amb el Dret a la Cura, la vulnerabilitat de la vida i la interdependència entre persones i generacions.
  • Fer visibles les necessitats i situación d’injustícia que viuen els col·lectius en situació de major vulnerabilitat i desigualtat.
  • Donar suport a les iniciatives comunitàries i models de cura transformadors.

Eixos de treball

Per assolir aquests objectius, ens hem organitzat en quatre grups de treball:

GT 1: Visibilització de les injustícies
GT 2: Conceptualitzar el Dret a Cura
GT 3: Incidència social i política
GT 4: Nodrir i diversificar la xarxa

Com ens organitzem?

Per tirar endavant amb els objectius de la xarxa, des del 26 de maig de 2022 ens hem organitzat en 3 anelles, amb diferents nivells d’implicació i intensitats dedicació: el Grup Motor, els 4 Grups de Treball i les Antenes.

Grup Motor

L’equip coordinador vetlla per mantenir la visió estratègica de la xarxa, definir i assolir els objectius a curt, mitjà i llarg termini, i coordinar l’activitat i comunicació entre els diferents grups de treball i tipologies de participants.

Som les persones que trobareu a continuació, però volem anar sumant noves participants:

Airí Dordas, Lekshmy i Núria de The Care Lab
Sílvia Bofill de la Universitat de Barcelona
Dolors Comas d’Argemir, Mireia Roca Escoda i Marta Pí de la Universitat Rovira i Virgili
Xabier Ballesteros de La Colla Cuidadora
Elba Mansilla del Cercle d’Economies Feministes de Coòpolis
Xevi Inglesias de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines
Àlex Prats de Pobles que cuiden
Blanca Bayas de l’ODG
Dani López Gómez de la UOC
Rafael Royo del Máster en Ecología Emocional
Jordà Escolà de projectes d’habitatge cooperatiu de Poblenou
Carmen Herranz, del Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample

Comissions de treball

Són els equips que s’organitzen per desplegar les activitats vinculades als 4 grups de treball amb l’objectiu específic de “Visibilització de les injustícies”, “Conceptualitzar el Dret a Cura”, “Incidència social i política” i “Nodrir i diversificar la xarxa”.

A banda de les integrants del Grup Motor, també en formen part les següents persones i organitzacions:

Sandra Martín (Intermon Oxfam)
Anna Rubio (La Borda)
Asun Pie (UOC)
Alfons López (Espai Ambiental)
Pallapupas
Aixec
Bea Sánchez (Alquímia Social)
Tomasa Bánez (UB)
Merche Serrano (Activisme Salut Mental)
Luzma Martínez (UAB)
Belén Jiménez (UOC – Care Net)
Nati Calvo (Habitatge Social)
Neus Bonnin (Barcelona Activa)
Mag Melara (XES)

La xarxa és un espai obert a noves persones i organitzacions. Us podeu incorporar en qualservol moment!

Antenes

Les antenes són les persones i organitzacions encarregades de transmetre informacions i fer difusió de les activitats de la xarxa, amb l’objectiu d’amplificar l’impacte i promoure l’enxarxament social i comunitari amb noves entitats i territoris.

Mireia Ramon (Infermera)
Núria Verges (Direcció Cures – Gencat)
Helena Guiu (Vilaveïna)
Mercè Juan (Hospice.cat)
Plataforma SAD
Clément Rames (aqui.bcn)

Com ens hem finançat?

L’organització del primer Fòrum Social de la Cura va comptar amb finançament provinent d’una subvenció atorgada per l’Instituto de las Mujeres i una aportació de l’I+D CAREMODEL, de la Universitat Rovira i Virgili.

Per poder donar continuïtat a la feina de la xarxa, actualment estem en cerca de finançament i donacions.