Xarxa pel Dret a Cura

Es vol incidir políticament i mobilitzar socialment per influenciar la presa de decisions i l’impuls de noves polítiques públiques en l’àmbit de la cura.

Xarxa pel Dret a Cura

Conscienciar per crear una opinió pública favorable i sensible amb el Dret a la Cura, la vulnerabilitat de la vida i la interdependència entre persones i generacions.

Xarxa pel Dret a Cura

Fer visibles les necessitats i situació d’injustícia que viuen els col·lectius en situació de major vulnerabilitat i desigualtat.

Xarxa pel Dret a Cura

Donar suport a les iniciatives comunitàries i models de cura transformadors.
La Xarxa pel Dret a Cura és una organització ciutadana que lluita per aconseguir la transformació social i política necessàries per al reconeixement del Dret a la Cura i la creació d’un Sistema Nacional de Cura.

En aquest web podreu descobrir d’on venim, qui en forma part i com ens organitzem!

Incidència

Incidir políticament i mobilitzar socialment per influenciar la presa de decisions i l’impuls de noves polítiques públiques en l’àmbit de la cura.

Opinió pública

Conscienciar per crear una opinió pública favorable i sensible amb el Dret a la Cura, la vulnerabilitat de la vida i la interdependència entre persones i generacions.
z

Visibilització

Fer visibles les necessitats i situació d’injustícia que viuen els col·lectius en situació de major vulnerabilitat i desigualtat.

Iniciatives comunitàries

Donar suport a les iniciatives comunitàries i models de cura transformadors.