FÒRUM SOCIAL DE LA CURA

Reptes i horitzons vers una societat cuidadora

12.03.22

Cotxeres de Sants
Lleialtat Santsenca

Per què celebrem aquest fòrum?

El context de pandèmia ha accentuat la situació crítica d’emergència social i la urgència política de transformar el model actual d’organització social de la cura, que es construeix sobre la base de relacions de desigualtat i injustícia social, i genera situacions de vulneració sistemàtica dels drets econòmics, socials i de salut de les persones cuidadores i també de les receptores de cura.

Per fer-hi front i convertir aquest malestar social en una resposta política col·lectiva, organitzem el primer Fòrum Social de la Cura: perquè tenim dret a la cura i volem impulsar la creació d’un Sistema Nacional de Cura.

El fòrum ha tingut dos moments diferenciats: els tallers virtuals que realitzarem durant la segona quinzena de febrer, i les sessions presencials del 12 març.

Quins són els objectius?

_

TROBAR-NOS

Obrir un espai de trobada, diàleg i reflexió ciutadana entorn a la cura per potenciar el coneixement mutu, entrellaçar la diversitat d’agents i projectes protagonistes de la cura a la nostra societat, i identificar les necessitats, reptes i elements que tenen en comú.

CONÈIXER

—Ampliar el concepte de cura mes enllà de la dependència associada a la Gent Gran i la discapacitat, tot transformant-ne l’imaginari social. La vulnerabilitat de la vida i la relació d’interdependència entre les persones i les generacions no són una situació d’excepció: són condicions inherents a la condició humana.

—La cura és una necessitat bàsica que ha de ser reconeguda com a dret per garantir-ne l’accés universal. Hem d’entendre la lluita per la reproducció social en sentit ampli i transversal, des d’una òptica que integri dimensions tant diverses com la salut, l’habitatge, l’urbanisme, la reorganització general dels temps de treball i els drets de ciutadania de les persones migrades.

FER XARXA

—Fomentar el reconeixement de les persones, organitzacions i projectes que construeixen i sostenen la cura de manera quotidiana a la nostra societat. Volem generar un major grau de consciència i crear una xarxa ciutadana que contribueixi a la construcció d’un subjecte polític que actuï com a palanca de canvi per a una millor experiència individual i col·lectiva al voltant de la cura.

Què n’esperem?

_

CREAR UNA XARXA CIUTADANA

des d’on donar continuïtat a les reivindicacions i línies d’acció dibuixades durant el fòrum.

ELABORAR UN DECÀLEG

que reculli de manera visual i entenedora quines són les principals necessitats i demandes per construir un Dret a la Cura des dels valors de la justícia social, la dignitat, la diversitat i l’equitat.

CONSTRUIR UNA DEMANDA CONJUNTA PER A LA CREACIÓ D’UN SISTEMA NACIONAL DE CURA

Liderat per les persones i col·lectius protagonistes de la cura i adreçat a la classe política i les diferents administracions de l’Estat, fonamentat en els quatre eixos de democratització: reconèixer la centralitat de la cura, socialitzar la responsabilitat de cuidar entre un major número d’agents i persones; eliminar la divisió social per raó de sexe, edat, origen i classe social; i promoure l’apoderament de les persones proveïdores i receptores de cures.

Qui volem que participi?

 

Atès que la cura és una necessitat que ens afecta de manera integral i transversal a totes i tots, obrim la participació al conjunt de la ciutadania. Volem reconèixer i donar protagonisme a les persones cuidadores professionals i no-professionals, a persones amb necessitats específiques i singulars de cura i a totes les persones, col·lectius o projectes que vulguin participar, aportant la seva experiència, en l’impuls d’un Sistema Nacional de Cura des de l’àmbit públic i comunitari.