Eixos

Les persones necessitem rebre cura de manera permanent al llarg de la vida, de tipus i intensitats diferents, depenent del moment del cicle vital en què ens trobem, i de la capacitat de cuidar-nos i cuidar que tenim en cada etapa de la vida. Durant el fòrum volem donar espai i protagonisme a tres eixos principals:

Persones cuidadores

aquí volem congregar persones que cuiden, de manera remunerada i no remunerada, infants i joves, persones amb discapacitat i diversitat funcional, persones amb problemes de salut mental, malalties cròniques, gent gran i que acompanyen processos de final de vida.

Persones cuidades

en aquest eix volem donar protagonisme a les persones que reben cura des dels serveis públics, entitats, família i projectes comunitaris que pertanyen a col·lectius amb necessitats de cura específiques: joves i infants, persones amb discapacitat i diversitat funcional, persones amb problemes de salut mental, afectades per malalties cròniques, gent gran i en processos de final de vida.

Ciutats cuidadores

el darrer eix inclou projectes col·lectius i transformadors que incorporen la cura de manera transversal a la seva agenda, construint noves realitats que fan possible tenir cura de la comunitat de manera justa, digna i equitativa.