Després de la celebració de la jornada presencial de passat 12 de març, convoquem a les participants de les diferents fases i a totes les persones que es vulguin sumar, a una assemblea oberta des d’on volem aprofundir en les línies d’acció dibuixades durant el fòrum, donar continuïtat a les reivindicacions entorn al Dret a cura i elaborar una demanda conjunta vers un Sistema Nacional de Cures.

La trobada del 26 de maig està plantejada com una sessió de treball per crear els fonaments estratègics i organitzatius de la nova Xarxa Social pel Dret a Cura.

Volem donar continuïtat a alguns temes plantejats durant l’assemblea oberta que es va produir durant el Fòrum, raó per la qual entenem aquesta trobada com una oportunitat per conèixer-nos més a fons i poder definir conjuntament un esborrany de missió i rol social de la xarxa, així com una estructura organitzativa mínima de comissions i grups de treball per poder seguir avançant de forma efectiva i sostenible a partir del dia 27 de maig.

Hi ha dues maneres de participar a l’acte:

Presencialment: la sala té un aforament màxim de 50 persones. És el número de participants màxim que ens hem marcat l’equip que facilitarem i dinamitzarem la sessió. Cal inscriure’s a aquesta activitat.

Online: mitjançant el següent enllaç de YT: https://www.youtube.com/watch?v=Bp0pH3NN9ec

Aquesta activitat tindrà servei d’interpretació en llengua de signes catalana a càrrec del col·lectiu Fetesamans – Intèrprets de Llengua de Signes Transfeministes